Thực đơn

MẦM NON

Sáng
Cháo cá lóc
Trưa

 

  1. Cá điêu hồng sốt cà.
  2. Canh cải
  3. Nho
Xế
Sữa chua

MẪU GIÁO

Sáng
Cháo cá lóc
Trưa
  1. Thịt kho đậu hủ
  2. Canh cải ngọt
  3. Đu đủ
Xế
Sữa chua
Tin nhà trường
Quay lại

KẾ HOẠCH TỔNG KẾT NĂM HỌC

Ngày 22/05/2017, 14:33

  PHÒNG GD ĐT QUẬN Ô MÔN                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

 TRƯỜNG MẦM NON THỚI LONG                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số:   / KH-MN                   Thới Long,, ngày 20  tháng 05 năm 2017

                                                                   KẾ HOẠCH

Tổ chức lễ hội “ Tổng kết năm học và Quốc tế thiếu nhi 1/6” Trường Mầm non Thới Long

Năm học : 2016-2017

 

 Căn cứ kế hoạch sô        của phòng GD&ĐT quận Ô môn.

Căn cứ thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016 – 2017; Kế hoạch tổ chức các ngày hội ngày lễ năm học 2016-2017 của Trường Mầm  non  Thới Long;

         Trường Mầm non Thới Long xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội “Tổng kết năm học và Quốc tế thiếu nhi 1/6” năm 2017 cụ thể như sau:

 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

 Nhằm tổng kết thành quả đạt được một năm của cô và trò trường mầm non Thới Long qua một năm phấn đấu. Vì vậy phải được tổ chức thật vui vẻ, thân thiện ấm cúng, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý trẻ, và huy động được sự tham gia của giáo viên, phụ huynh và trẻ trong toàn trường.   

          Tạo điều kiện và cơ hội cho trẻ mầm non được giao lưu văn nghệ.. Đây cũng là một trong những nội dung cụ thể hóa thực hiện phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" và thực hiện công tác xã hội hóa trong giáo dục mầm non.

          Qua lễ hội là dịp để đánh giá năng lực của mỗi giáo viên trong việc thực hiện nhiệm vụ mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Ngày     tháng 05 năm 2017 tại Trường Mầm non Thới Long.

III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

1. Khách mời

- Đại biểu Đảng ủy, HĐND, UBND và các ban ngành đoàn thể phường Thới Long

- Ban đại diện phụ huynh năm học 2016-2017.

2. Thành phần chính

- Phụ huynh, Cô giáo và trẻ lớp mẫu giáo, nhà trẻ Trường Mầm non Thới Long.

IV. SỐ LƯỢNG THAM GIA.

- Mỗi lớp ít nhất là 05 phụ huynh

- Toàn bộ trẻ ở các nhóm lớp trong nhà trường.

V. NỘI DUNG:

1. Phần hội

*  Văn nghệ 

- Mỗi lớp tham gia thi một tiết mục văn nghệ có nội dung phù hợp chủ đề

2. Phần lễ:

2.1 Tuyên bố lý do

2.2 Giới thiệu đại biểu

2.3 Báo cáo tổng kết năm học

2.4 Phát biểu ý kiến lãnh đạo

2.5 Khen thưởng

* Khen Thưởng

- Khen thưởng phong trào TP

- Khen thưởng phong trào quận

- Khen phong trào trường

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

-  Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo chung các hoạt động và chương trình lễ hội. Phân công công việc cụ thể cho các tổ chức, cá nhân trong nhà trường cùng phối hợp thực hiện.

+ Dẫn chương trình: Đ/c Trương Thị Mỹ Giang. Giáo viên các nhóm lớp có trách nhiệm lựa chọn, tập luyện và đăng ký các tiết mục văn nghệ để người dẫn chương trình xây dựng kịch bản chi tiết.

+ Phụ trách loa đài, âm thanh, nhạc văn nghệ: Phi Loan, An Bình cùng phối hợp với các đồng chí giáo viên.

+ Chuẩn bị đồ dùng, địa điểm tổ chức các trò chơi: Các đồng chí tổ trưởng chịu trách nhiệm phân công cho giáo viên các khối chuẩn bị đồ dùng, phương tiện cho trẻ tham gia các trò chơi.

+ Trang trí, chi đoàn thanh niên chịu trách nhiệm phân công cho đoàn viên cùng phối hợp với công đoàn thực hiện.

- Các lớp mẫu giáo và nhà trẻ cùng phối hợp với phụ huynh của lớp, tạo mọi điều kiện tốt nhất để cho trẻ được tham gia vui chơi thoải mái và có ích nhất.

VII. KINH PHÍ TỔ CHỨC

 Kinh phí tổ chức lấy từ nguồn vận động Mạnh Thường Quân năm học 2016-2017.

Trên đây là kế hoạch tổ chức lễ hội “Tổng kết năm học và Quốc tế thiếu nhi 1/6” Trường Mầm non Thới Long năm học 2016-2017.  Đề nghị các lớp chuẩn bị tập luyện cho trẻ tham gia lễ hội với tinh thần, ý nghĩa, vui, bổ ích, đạt kết quả cao. Trong quá trình thực hiện nếu có gì còn vướng mắc các đồng chí đề xuất ý kiến và phản ánh trực tiếp với Ban giám hiệu để có biện pháp giải quyết kịp thời./.                                                     

Nơi nhận:

- Các tổ trưởng chuyên môn(T/h);

- Lưu: VT.

 

Lập kế hoạch 

 

 

                     Phạm Thị Minh Xuân

           

 

                                                          Duyệt Hiệu Trưởng

 

 

 

 

 

                                          Dương Nguyễn Phương Dung


Thông báo
Không có kết quả nào.
Liên kết website
Thống kê lượt truy cập
Tổng số người Online: 1
Tổng số lượt truy cập: 9923